Voegwerken Zemst

Uitslijpen, reinigen en opnieuw opvoegen van gevels en muren is een van onze activiteiten bij verbouwingswerken en woningrenovaties in Zemst en Eppegem, Elewijt, Hofstade, Weerde.

Bestaande muurgevels opnieuw doen is vrij arbeidsintensief maar vergt relatief weinig materiaal. Vooreerst moeten de oude voegen met vaste hand worden uitgeslepen, liefst zonder ook maar één steen te beschadigen. Tussenin dient het afval te worden opgeruimd en de façade zoveel mogelijk stofvrij gemaakt. De stenen zélf hebben meestal een reinigingsbeurt van doen. Dit kan ofwel door zandstralen, ofwel door hogedrukreiniging. De nieuwe voegen worden gezet in een tint naar uw keuze. Het kan zijn dat een vochtwerende transparante laag of hydrofuge nodig is. Hier en daar valt, voor onderaan en dus tegen opspattend vocht, een gevelplint in natuursteen te overwegen, ofwel kunnen we een boord van beperkte hoogte cementeren.

Het belang van nieuw voegwerkis dus niet louter esthetisch. Het gaat evenzeer om het voorkomen van doorslaand vocht en het intact houden van de stabiliteit van het gebouw. Eroderende voegen ontstaan door ouderdom, slordig metselwerk, slechte mortelspecie, poreuze stenen, lekkende goten, oriëntatie van de bouw en bepaalde milieu- en omgevingsfactoren. Bovendien geeft de afwezigheid van volwaardige voegen de kans aan mos en algen in te groeien en zich stevig vast te hechten aan de stenen. Enzovoort.

Bij schoon metselwerk is het uitslijpen en heropvoegen van gevels per slot van rekening vaak de voordeligste en meest haalbare oplossing: er is geen vergunningsplicht, de muren behouden dezelfde dikte, het gebouw behoudt zijn authenticiteit en zorgt toch voor een nieuw elan. Zoals hieronder is te zien kan het resultaat verrassend mooi zijn.

Vader en zoon Van Der Trappen werken met vakkennis en volgens grote nauwkeurigheid.

  • We hechten belang aan een goede voorbereiding.
  • De beschikking hebben over professioneel materiaal is de helft van het werk.
  • Liefst werken we in de eigen regio: geen verplaatsingskosten dus voor de bouwheer.
  • De oplevering gebeurt zoals het afgesproken is.