Dakontmossing

Het tijdig reinigen en ontmossen van daken heeft zijn belang om volgende redenen.

  • Mos op het dak haalt uw woning naar beneden, alleszins figuurlijk. Het geeft een onnette indruk.
  • Groene aanslag brengt op termijn schade toe: het maakt uw dakbedekking poreus en veroorzaakt gevolgschade zoals insijpeling.
  • Op middellange termijn zorgen deze vochtproblemen voor aantasting van de dakconstructie.
  • Reiniging onder variabele druk en nabehandeling met ecologische antimosproducten kunnen in de toekomst nieuwe mos- en algenvorming vermijden of tenminste uitstellen, zeker in bosrijke omgevingen.

Bij ontmossingswerken houden we rekening met het soort dakbedekking (vlakke of holle kleipannen, natuurleien, kunstleien, betonpannen, enz.), de onmiddellijke omgeving met eventuele afschermingsmaatregelen, de hoge duurzaamheid van onze interventie, een strikte timing en de volledige opkuis bij einde van de werken.