Gevelreiniging Asse

Gevelreiniging door zandstralen

De techniek van het zandstralen is bedoeld voor niet poreuze gevels met sterke vervuiling, veroorzaakt door grauwe sluier, aanslag van roet, zouten, verfresten, graffiti enz. De zandachtige korrels, vermengd met water, worden onder aangepaste druk tegen de gevel gestraald met tot eindresultaat: volledig terug als voorheen. Gevelstralen resulteert bovendien in een betere hechting achteraf van de hygrofuge dankzij het lichte schuureffect. Daar waar de voegen versleten zijn, valt uitslijpen en opnieuw zetten van het voegwerk te overwegen: -> zie pagina voegwerken. Voor gevels uit broze stenen bestaan alternatieve reinigingstechnieken zoals stoomreinigen, laserreinigen of CO2 stralen.

Tijdens een eerste werfbezoek in Asse en omgeving kunnen we al direct een oordeel geven over de meest aangewezen reinigingstechniek, de noodzakelijke voorbereiding, opstelling en afscherming, nabehandeling.

Reinigen van gevels met water onder hogedruk

Het vernevelen onder variabele druk, dosering en temperatuur biedt de mogelijkheid lichtvervuilde of poreuze gevels toch weer helemaal proper te zetten en te ontdoen van groenaanslag, mossen en algen. Ook verrichten we antimos behandelingen van daken : -> zie pagina dakontmossing.

Chemische gevelreiniging

Bij chemisch reinigen worden basische of zure reinigingsproducten aangebracht door verneveling of borsteling op muren met zeer sterke vervuiling. Daarna laten we kort inwerken en spuiten af met de hogedrukreiniger mits een goede afscherming. In sommige gevallen kan voor biologische producten worden gekozen.